vidaus tvarkos taisyklės
VIEŠBUČIO GABIJA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
Šios vidaus tvarkos taisyklės nustato UAB „Pajūrio Gabija“, viešbučio „Gabija“, esančio Vytauto g. 40, Palangoje, paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

VIEŠBUČIO GABIJA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Šios vidaus tvarkos taisyklės nustato UAB „Pajūrio Gabija“, viešbučio „Gabija“, esančio Vytauto g. 40, Palangoje, paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Viešbutis „Gabija“ – tai poilsio vieta, kurioje teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, sveikatinimo ir grožio paslaugos, organizuojamos konferencijos, šventės bei kiti renginiai.
 • Viešbučio svečias - tai kiekvienas asmuo, esantis viešbučio „Gabija“ teritorijoje.
 • Šios vidaus tvarkos taisyklės nustato viešbučio svečių pareigas ir teises naudojantis viešbučio paslaugomis bei svečių aptarnavimo tvarką.
 • Šios taisyklės yra privalomos visiems viešbučio svečiams, svečias įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys.
 • Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė, atsako viešbutyje užsiregistravęs asmuo.
 • Viešbučio teikiamų paslaugų kainos (su PVM) ir mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos, „Viešbučio paslaugų teikimo sutartyje“, individualiuose susitarimuose bei pasiūlymuose, Viešbučio tinklalapyje www.gabija.lt ir kitoje viešbučio oficialioje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje.
 • Viešbučio personalas turi teisę neįleisti asmenų, kurių elgesys yra netinkamas, prieštarauja viešajai tvarkai bei kitoms visuomenėje priimtoms elgesio normoms.
 • Asmenims, kurie nesutinka laikytis viešbučio taisyklių, viešbučio paslaugos nėra teikiamos.
 • Viešbučio administracija turi teisę pašalinti iš teritorijos svečius, kurie po pirmo perspėjimo pakartotinai pažeidžia viešbučio taisykles.
 • Saugumui užtikrinti, viešbučio bendro naudojimo patalpos ir erdvės stebimos vaizdo kameromis.
 • Viešbučio svečias privalo atlyginti padarytą žalą viešbučio turtui bei tretiesiems asmenims pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.
 • Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros viešbučio kambariuose ir bendrose erdvėse.

SVEČIŲ PRIĖMIMAS IR GYVENIMAS VIEŠBUTYJE

 • Kiekvienas atvykęs svečias privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
 • Svečiui atvykus, jam yra pateikiama svečio kortelė, kurią būtina užpildyti galiojančio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenimis.
 • Atvykimo laikas yra nuo 15:00 val.,  išvykimas iki 12:00 val.
 • Svečias turi apmokėti sąskaitą atvykimo dieną (gali būti išimčių), jei nebuvo apmokėta iki svečio atvykimo pagal išankstinę sąskaitą. Už suteiktas paslaugas (išskyrus apgyvendinimo) galima atsiskaityti iš karto po jų suteikimo arba įtraukti mokėtiną sumą į kambario sąskaitą.
 • Mokestis už apgyvendinimą mokamas pagal nustatytas kainas to laikotarpio kainininke (EUR), t.y. pagal bendradarbiavimo sutartį arba galiojančią dienos kainą. Viešbutis pasilieka teisę, keisti paslaugų kainas savo nuožiūra.
 • Svečiui pageidaujant, pagal galimybes gali būti suteikiamas vėlyvas išvykimas (viešnagė pratęsiama iki 18 val.), už papildomą mokestį (50 % numerio paros kainos).
 • Rezervacijos atšaukimo, rezervacijos sutrumpinimo ir svečio neatvykimo atveju yra taikomas anuliacijos/neatvykimo mokestis.
 • Svečiui pavėlavus atvykti yra imamas mokestis už numerio faktinę prastovą.
 • Svečiai, gyvenantys trumpiau nei visą parą (24 valandas), moka visos paros kainą nepriklausomai nuo atsiskaitymo valandos.
 • Svečias, gyvenantis viešbutyje, turi sumokėti Palangos miesto mokestį, t.y. asmeniui taikomas 2 EUR/d. mokestis nuo 18 m. amžiaus.
 • Kambariuose gali apsistoti tik viešbučio registratūroje įsiregistravę asmenys. Svečiai turi sumokėti už visus faktiškai kambaryje gyvenančius asmenis. Už papildomus asmenis taikoma priemoka.
 • Svečiai, pasiliekantys numeryje (-iuose) po 22:00 valandos, privalo įsiregistruoti gyvenimui viešbutyje „Gabija“, pateikdami asmens dokumentą ir sumokėti už apgyvendinimą arba apleisti viešbučio patalpas.
 • Rezervavęs kambarį (-ius) asmuo, atsako už visų kambaryje gyvenančių asmenų elgesį ir šių taisyklių laikymąsi.
 • Svečias, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą, nedelsdamas turi pranešti apie tai viešbučio registratūrai, nurodant įvykio vietą ir aplinkybes. Jeigu svečias nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.
 • Išvykdamas svečias privalo grąžinti personalui viešbučio inventorių. Sugadinus, pametus ar kitaip jį praradus, svečias privalo atlyginti inventoriaus vertę. Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina, žalos pašalinimo laikotarpiu.
 • Svečiui, iki sutarto išvykimo laiko, neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas viešbutyje esančias saugomas patalpas.
 • Viešbučio kambariuose yra įrengti mini barai. Už naudojimąsi mini barų turiniu, viešbučio svečiai atsiskaito išvykimo dieną registratūroje. Mini baro asortimento kainoraštį – rasite kambaryje.
 • Viešbutis neatsako už svečio kambaryje paliktus daiktus. Brangias vertybes ir pinigus svečiai gali palikti kambariuose esančiuose seifuose arba viešbučio registratūroje esančiame bendrame seife.
 • Apie pastebėtus techninius gedimus ar paslaugų kokybę, viešbučio svečiai turi informuoti viešbučio administraciją, priešingu atveju, viešbutis atleidžiamas nuo atsakomybės.
 • Administracija, saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į svečių gyvenamus numerius. Esant poreikiui, iškviesti greitąją pagalbą.
 • Viešbučio registratūra dirba 24 valandas per parą.
 • Viešbučio administratoriui yra draudžiama suteikti bet kokią informaciją apie svečius tretiesiems asmenims, be svečio sutikimo.
 • Nuo 23:00 valandos iki 06:00 valandos, viešbutyje yra ramybės laikas. Jis gali būti keičiamas viešbučio administracijos sprendimu. Ramybės laiku negalima triukšmauti ar kitaip trikdyti viešbučio svečių.
 • Viešbučio kambariuose bei bendrose erdvėse yra griežtai draudžiama rūkyti. Administracinis mokestis už rūkymą kambariuose ir viešose erdvėse – 100 EUR/asm.
 • Draudžiama viešbučio kambariuose laikyti dviračius ir paspirtukus.
 • Viešbučio kambariai yra tvarkomi kasdien nuo 08:00 iki 18:00 valandos.
 • Viešbučio patalynė keičiama kas tris dienas, rankšluosčiai ir chalatai keičiami svečiui pageidaujant.
 • Draudžiama stumdyti baldus (be administracijos pritarimo).
 • Svečiai su augintiniais yra priimami. Taikoma mokestinė priemoka 15 – 30 €/parai, priklausomai nuo augintinio dydžio.
 • Svečių pamesti ir darbuotojų ar kitų svečių surasti daiktai yra perduodami kambarių tarnybai. Viešbutis rastus (paliktus) svečių daiktus įsipareigoja saugoti 30 dienų nuo svečio išvykimo dienos. Higienos priemonės, apatinis trikotažas ir kiti panašūs daiktai nėra saugomi ir išvykus svečiui – utilizuojami. Rašytiniu svečio prašymu, viešbutyje saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo išlaidas.
 • Viešbutis neatsako už svečių asmeninius daiktus paliktus viešbučio teritorijoje.
 • Viešbučio personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus vaikus.

VAIKŲ ŽAIDIMŲ KAMBARIO PASLAUGOS

 • Viešbutyje yra įrengtas vaikų žaidimų kambarys. Suteikdamas šią paslaugą Viešbutis neatsako už šios paslaugos įtaką konkretaus vaiko sveikatai.
 • Vaikai paslaugomis gali naudotis tik kartu su juos prižiūrinčiais suaugusiais asmenimis, kurie atsako už nepilnamečių asmenų saugumą bei šių taisyklių laikymąsi.
 • Visišką atsakomybę už vaikų, esančių žaidimų kambaryje, sveikatą, saugumą, tinkamą elgesį, šių taisyklių laikymąsi prisiima tėvai arba vaiką lydintys pilnamečiai asmenys.

VAIKAI IR PAPILDOMI ASMENYS

 • Vaikas – asmuo iki 18 metų.
 • Vaikai paslaugomis gali naudotis tik kartu su juos prižiūrinčiais suaugusiais asmenimis, kurie atsako už nepilnamečių asmenų saugumą bei šių taisyklių laikymąsi.
 • Papildomos vietos viešbučio kambariuose yra apmokestinamos:

Vaikai iki 3 m. amžiaus apgyvendinami nemokamai;

Vaikai iki 3 m. amžiaus: 5 €/parai, jei reikalingas maniežas, pristatoma lova ar naudojama kambaryje esanti sofa-lova;

Vaikai nuo 4 m. – 10 m. amžiaus: 20 €/parai, naudojant tėvų lovą, papildomą lovą ar naudojama kambaryje esanti sofa-lova;

Vaikai nuo 11 m. – 17 m. amžiaus: 30 €/parai, naudojant papildomą lovą ar naudojama kambaryje esanti sofa-lova;

Suaugusiam: 40 €/parai, naudojant pristatomą lovą ar kambaryje esančią sofą-lovą.

DOVANŲ KUPONAI

 • Dovanų kupono pirkėjas ir/ar turėtojas sutinka su viešbučio „Gabija“ dovanų kupono naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis.
 • Dovanų kuponas patvirtina turėtojo teisę naudojantis jame nurodyta suma arba konkrečiomis paslaugomis.
 • Dovanų kuponas galioja tik rezervuojant paslaugas tiesiogiai telefonu: +370 699 95973/ +370 460 48251 arba el. paštu: info@gabija.lt
 • Dovanų kupono negalima atsiskaityti už alkoholį, mini baro produktus bei prekes.
 • Dovanų kuponas negrąžinamas ir į pinigus nekeičiamas.
 • Praradus dovanų kuponą ar nepateikus dovanų kupono atvykimo metu, pasinaudoti dovanų kuponu nebus galimybės, t.y. paslaugos pagal įsigytą kuponą nebus teikiamos.
 • Jeigu išsirinktų paslaugų kaina viršija dovanų kupone nurodytą sumą, skirtumą galima sumokėti patogiu atsiskaitymo būdu: grynaisiais, mokėjimo kortele. Jeigu išsirinktų paslaugų kaina mažesnė už sumą nurodytą dovanų kupone, skirtumas nebus grąžinamas. Kupono suma yra nedaloma.
 • Dovanų kuponas galioja 9 mėnesius nuo įsigijimo datos, jeigu ant kupono nenurodyta kitaip.
 • Nepanaudojus dovanų kupono jo galiojimo laikotarpiu, jo galiojimo terminas pasibaigia ir už jo kainą sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 • Piniginės vertės dovanų kuponas yra daugiatipis. PVM sąskaita faktūra už šį kuponą išrašoma po paslaugos suteikimo asmeniui, kuriam faktiškai suteikiamos paslaugos.

VIETA AUTOMOBILIO STOVĖJIMUI

 • Viešbučio automobilių stovėjimo aikštelės yra filmuojamos vaizdo kameromis. Aikštelės nėra saugomos. Viešbutis  už automobilius ir juose paliktus daiktus neatsako.
 • Viešbučio teritorijoje esančios aikštelės yra mokamos ir rezervuojamos laikotarpiu nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. Vietas prašome rezervuoti iš anksto (vietų skaičius automobilių stovėjimo aikštelėse yra ribotas).

SPA ERDVĖS PASLAUGOS

 • Kiekvienas lankytojas privalo laikytis bendrų Operatoriaus taisyklių. Visiems SPA centro lankytojams galioja visos viešosios tvarkos taisyklės. Lankytojai, laikydamiesi šių taisyklių, užtikrina savo ir kitų asmenų saugumą.
 • Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris, Operatoriaus nustatyta tvarka, įsigijo leidimą, gyvena viešbutyje ar kitais operatoriaus nustatytais būdais pateko į SPA centrą.
 • Šios taisyklės nustato SPA centro lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo tvarką), privalomąsias saugumo, higienos ir paslaugų teikimo sąlygas.
 • Šios taisyklės privalomos visiems SPA centro lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Lankytojas privalo įdėmiai susipažinti su šiomis taisyklėmis ir naudojantis SPA centro paslaugomis besąlygiškai jų laikytis. SPA centro naudojimosi taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Lankytojas pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių taisyklių nežinojimo ar nesilaikymo.
 • Įėjimo į SPA centrą kainas nustato UAB „Pajūrio gabija“ administracija.
 • Svečiams apsilankymas SPA centre suteikiamas nemokamai.
 • Baseino ir pirčių erdvės darbo laiką nustato viešbučio administracija.
 • Įėjimas į SPA zoną gali būti laikinai sustabdytas dėl techninių kliūčių, kai užimtos visos individualios persirengimo spintelės ir/ar kitais atvejais.
 • Už SPA erdvėje ir drabužinėje paliktus daiktus atsako patys svečiai.
 • Operatorius užtikrina temperatūras: turkiškoje pirtyje veikimo metu: 40-43 laipsniai, suomiškoje pirtyje veikimo metu: 70-80 laipsnių, baseine: 21–28 laipsniai, sūkurinėje vonioje: 33–38 laipsniai.
 • Teisę naudotis SPA centro teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys, išskyrus šiose taisyklėse numatytas išimtis. SPA centro zonoje draudžiama lankytis: asmenims sergantiems infekcinėmis, užkrečiamomis odos ligomis, su atviromis žaizdomis, jaučiantiems negalavimus, kurie kelia grėsmę savo ar kitų lankytojų saugumui. Draudžiama SPA zonoje lankytis asmenims apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų. SPA zonos paslaugomis draudžiama naudotis asmenims neapsistojusiems viešbutyje ir/ar neturintiems leidimo ar abonemento.
 • Vaikai iki 14 metų gali lankytis SPA centro pirtyse ir baseinuose tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų elgesį, šių taisyklių laikymąsi.
 • SPA centro pirtyse, baseinuose ir SPA teritorijoje griežtai draudžiama: vartoti alkoholinius gėrimus, valgyti, rūkyti (Administracinis baudos mokestis už alkoholio vartojimą, rūkymą ir maisto įsinešimą į SPA zoną – 100 Eur/asm.). Draudžiama šokinėti, nardyti, įlipti ir išlipti baseinuose, sūkurinėje vonioje, ne tam skirtose vietose. Draudžiama bėgioti, stumdytis, garsiai šūkauti. SPA centre draudžiama lankytis su gyvūnais. Draudžiama pirtyse naudoti asmeninius užpilus, aliejus.
 • SPA centre lankytojai turi avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Lankytojai privalo persirengti tik specialiai tam įrengtose persirengimo erdvėse. Savo drabužius, lauko avalynę privaloma palikti daiktų saugojimo spintelėje.
 • SPA erdvė skirta relaksacijai, poilsiui, todėl privalu laikytis tylos ir gerbti kitų lankytojų poilsį.
 • Prieš įeinant į SPA centrą bei išeinant iš jų – lankytojams būtina nusiprausti po dušu. Į sausas pirtis galima įeiti tik turint rankšluostį, kurį būtina pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu. Poilsio zonoje ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį. Pasinaudojus pirtimis, prieš lipant į baseiną, būtina nusiprausti po dušu. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.
 • Personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus vaikus.

TRENIRUOKLIŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

 • Prieš pradedant sportuoti rekomenduojama pasitikrinti bendrą sveikatos būklę;
 • Prieš pradedant naudotis treniruokliais, perskaitykite jų naudojimosi instrukcijas;
 • Naudokite treniruoklius tik pagal paskirtį;
 • Būkite atsargūs užlipant ir nulipant nuo treniruoklių;
 • Naudojantis treniruokliais, nedėvėkite krentančių ar smunkančių drabužių bei avalynės;
 • Saugokite save ir savo daiktus nuo judančių treniruoklio dalių;
 • Pastebėję treniruoklių gedimą, informuokite viešbučio registratūrą;
 • Vaikams treniruokliais naudotis draudžiama. Paaugliai ir neįgalieji gali naudotis treniruokliais tik prižiūrimi suaugusiųjų arba kvalifikuoto trenerio.

MAITINIMO PASLAUGOS

 • Pusryčiai viešbučio restorane teikiami kiekvieną rytą 08:00 – 11:30 valandą.
 • Pusryčiai yra įskaičiuoti į kambario kainą.
 • Viešbutis priklausomai nuo sezoniškumo ar nenumatytų aplinkybių, pasilieka teisę keisti restorano darbo laiką.
 • Viešbučio restorane svečiams yra privaloma subtili laisvalaikio (smart casual) arba vakarinė apranga. Viešbučio svečiai, nesilaikantys šio reikalavimo į restoraną gali būti neįleidžiami.
 • Svečiai su augintiniais į restorano vidines patalpas yra neįleidžiami.
 • Išvykstant iki 08:00 valandos, svečiui pageidaujant, pateikiamas pusryčių maisto davinys. Svečias apie ankstyvą išvykimą turi informuoti viešbučio registratūrą prieš dieną iki 18:00 valandos.
 • Viešbučio gyventojams išsinešti maistą pusryčių metu yra draudžiama (išskyrus cukriniu diabetu sergančius klientus).

PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

Kilus gaisrui ar pajutus dūmų kvapą, skambinkite telefonu Nr. 100 (registratūra) arba 112 (bendrosios pagalbos numeris). Mūsų viešbučio adresas: Vytauto gatvė 40, Palanga.

 • Įsidėmėkite avarinius išėjimus ir laiptinių išdėstymą, gesintuvų ir gaisrinės signalizacijos išdėstymą;
 • Nenaudokite asmeninių šildytuvų ir virdulių kambariuose;
 • Visi kambaryje esantys elektros prietaisai, tame tarpe kondicionavimo sistema ir rozetės (išskyrus mini barą), automatiškai išsijungia ištraukus kambario rakto kortelę iš specialaus elektros pajungimo įrenginio, esančio prie kambario durų. Jeigu kortelę paliekate kambario elektros pajungimo įrenginyje, išeidami iš kambario išjunkite visus elektros prietaisus (televizorių, apšvietimo lempas, esančius virdulius ir kt.).
 • Neuždenkite elektros prietaisų jokiomis medžiagomis, tai pavojinga;
 • Viešbučio patalpose DRAUDŽIAMA RŪKYTI;
 • Rūkydami leistinose vietose – prie viešbučio įėjimo, restorano terasoje, - nepalikite neužgesintų nuorūkų, naudokite peleninę, jokiu būdu nemeskite nuorūkų į šiukšlių dėžes, per balkoną, ant žemės ar ant žolės;
 • Žvakes viešbučio kambariuose ir bendrose patalpose deginti draudžiama.
 • Draudžiama neštis į kambarius degias medžiagas bei skysčius, galinčius sukelti gaisrą.

 

Pajutus stiprų dūmų kvapą ar aptikus gaisrą:
Nepanikuokite, išlaikykite ramybę ir veiksmų kontrolę;

 • Skubiai skambinkite Nr. 100 (registratūra) arba     112 (bendrosios pagalbos numeris). Iš mobiliųjų telefonų rinkite Nr. 112  (bendrosios pagalbos numeris).  Mūsų viešbučio adresas: Vytauto gatvė 40, Palanga.
 • Pasistenkite užgesinti gaisro židinį, jei tai nepavojinga Jūsų gyvybei. Kitu atveju sandariai uždarykite langus ir duris, ir išeikite iš kambario;
 • Išeidami iš kambario pasiimkite su savimi kambario rakto kortelę, nes galite būti priverstas sugrįžti atgal;
 • Pasitraukite iš pavojingos zonos ir laikykitės viešbučio administracijos nurodymų, priešgaisrinės apsaugos darbuotojų nurodymų;
 • Jeigu viešbučio pastato koridoriai ir laiptinės skendi dūmuose, išeiti iš kambario negalima. Pasilikite savo kambaryje ir plačiai atverkite langus, šaukitės pagalbos. Sandariai uždarykite duris, tai gali ilgam apsaugoti Jus nuo pavojaus. Uždenkite plyšius (aplink duris ir kitur), vėdinimo kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais ar patalyne;
 • Pasistenkite informuoti apie savo buvimo vietą Nr. 100 arba 112.
 • Užsidenkite galvą šlapiu rankšluosčiu, tai padės Jums lengviau kvėpuoti;
 • Atvykus ugniagesiams, būkite prie lango ir šaukitės pagalbos;
 • Prireikus evakuotis iš viešbučio, naudokitės evakuacijos planais, esančiais kiekviename aukšte ir Jūsų kambaryje;
 • Gaisro metu jokiu būdu nesinaudokite liftais; naudokitės tik laiptinėmis.

ŽALOS ATLYGINIMO ĮKAINIAI

Viešbučio svečias privalo atlyginti padarytą žalą viešbučio turtui. Prašome, viešbučio svečių būti atsakingais su viešbučio inventoriumi. Jei dėl viešbučio svečio padarytos žalos negalima apgyvendinti kitų svečių - mokama pilna numerio kaina, žalos pašalinimo laikotarpiu.

SUGADINTAS INVENTORIUS

KAINA, EUR

Svečio kambario rakto kortelė

5.00 €

Dieninės užuolaidos

100.00 – 200.00 €

Naktinės užuolaidos

300.00 €

Lovatiesė DBL

150.00 – 200.00 €

Lovatiesė SGL

150.00 – 200.00 €

Lovos čiužinys DBL

350.00 – 400.00 €

Lovos antčiužinis DBL

25.00 – 30.00 €

Lovos antčiužinis SGL

20.00 €

Antklodė SGL

30.00 €

Pagalvė

20.00 €

Vonios rankšluostis

10.00 €

Rankų rankšluostis

8.00  €

Kojų kilimėlis

8.00  €

SPA rankšluostis

10.00 €

Chalatas

30.00 €

Vaikiškas Chalatas

20.00 €

Stiklinė

3.00 €

Taurė

5.00 €

Puodelis

2.00 €

Telefono aparatas

20.00 €

Televizorius

100.00 – 1000.00 €

Virdulys

40.00 €

Kėdė

100.00 – 150.00 €

Pakaba

3.00 €

Veidrodis kambaryje

150.00 €

Veidrodis vonioje

200.00 €

Vonios stiklo pertvara

300.00 €

Kiliminė danga

20.00 – 300.00 €

Sofa – lova

1000.00 €

Kambario langas

100.00 – 1500.00 €

Kambario balkono stiklas

100.00 – 1500.00 €

Paveikslas

20.00 – 30.00 €

Rašomasis stalas

300.00 - 400.00 €

Minibaras

400.00 €

 

PAREIŠKIMAI IR PAGEIDAVIMAI

 • Viešbučio „Gabija“ administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Juos pateikti galite elektroniniu paštu: info@gabija.lt
 • Svečių pasiūlymai ir nusiskundimai yra apsvarstomi administracijos ir vadovų susirinkimų metu nustatytais terminais.

Viešbutis „Gabija“, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečių (-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.

Prašymą/skundą dėl mūsų tinklapyje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p.tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 

-

UAB „PAJŪRIO GABIJA“
Vytauto g.40 / S. Dariaus ir S. Girėno g. 2
LT-00129, Palanga
Tel: +370 (460) 48251; + 370 (699) 95973
El. paštas: info@gabija.lt

Palikite žinutę
Prenumeruokite naujienlaiškį